Referencie naše posledné stránky

H & M Lifts

Stránka naprogramovaná v open source Wordpress
- WordPress je asi najjednoduchší CMS čo sa týka ovládania a pridávania obsahu na web
- admin rozhranie- prostredníctvom ktorého si majiteľ stránky môže sám jednoducho a intuitívne dopĺňať obsah stránky (texty, obrázky)
- množstvo animačných prvkov
- stránka registrovaná do všetkých vyhľadávačov a soc. sieti
www.hmlifts.sk

DOORMAX

Kvalitná a moderná HTML 5 webstránka obsahujúca:
- interaktívne pozadie
- admin rozhranie- prostredníctvom ktorého si majiteľ stránky môže sám jednoducho a intuitívne dopĺňať obsah stránky (texty, obrázky)
- 3D katalógy produktov
- možnosť rozšírenia o e-shop
www.doormax.sk

WIP autovrakovisko

Moderná WordPress webstránka s CMS redakčným systémom, obsahujúca:
- obrázkovú databázu automobilov
- admin rozhranie- prostredníctvom ktorého môžu viacerí zamestnanci firmy jednoducho a intuitívne dopĺňať obsah stránky (texty, obrázky automobilov)
- interaktívnu mapu sídla spoločnosti

www.wip-autovrakovisko.sk

AVEMA

- dizajn a tvorba hlavnej stránky avema.sk
- dizaj a naprogramovanie podstránky eventovej agentúry event.avema.sk
- wordpress stránka s CMS redakčným systémom, možnosť jednoduchej obsahovej zmeny stránky
- interaktívne pozadie

www.avema.sk www.event.avema.sk

Dom zdravia juh

Lekárske stredisko, Vranov nad Topľou
- wordpress webstránka s admin rozhraním- prostredníctvom ktorého si môžu viacerí lekári zdravotného strediska jednoducho a intuitívne dopĺňať obsah stránky svojej ambulancie, publikovať odborné články a odpovedať na otázky pacientov
- počítadlo aktuálnej návštevnosti stránky

www.domzdraviajuh.sk

Kabelrecycling

Jednoduchá moderná webstránka firmy zaoberajúcej sa ekologickou recykláciou káblov
- animácia prezentačných obrázkov
- interaktívna mapa a navigačné video

www.kabelrecycling.sk

VAMAP

HTML5 webstránka firmy zaoberajúcej sa zabezpečovacími a kamerovými systémami
- animácia prezentačných obrázkov
- prehľadné usporiadanie poskytovaných služieb firmy
- interaktívna mapa

www.vamap.sk